top of page
Inicjatywa Patriotyczna Amor Patriae nostra lex_edited.jpg
Start: Witaj
Projekt bez tytułu (2).png

Stowarzyszenie Inicjatywa Patriotyczna - "Amor Patriae Nostra Lex" im. V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej

Jesteśmy grupą ludzi o rożnych zainteresowaniach i pasjach. Naszym celem
jest szerzenie wiedzy o historii naszego pięknego kraju. Bycie patriotą powinno
być obowiązkiem każdego Polaka.

Nasze motto:
"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości." ~ Marszałek Józef Piłsudski

Start: Info
Start: Blog2 Custom Feed
Start: Zespół

Poznaj nasz zespół

Wiktor_edited.png

Wiktor Stępniak

Prezes Stowarzyszenia

bottom of page